Modlitwa na Dzień Męczeństwa Martyrologii Duchowieństwa Polskiego

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Jezu,

Zbawco nasz i Wodzu,

Duchu Święty, Światłości i Mocy nasza.

Oto dziś każdy z nas staje przed Tobą pomny na ofiarę kapłanów,

którzy w męczeństwie życie za Ciebie i Ojczyznę oddali.

Przyjmij prosimy ich orędownictwo za nami,

abyśmy potrafili żyć wiarą i świadczyć o Chrystusie w naszej codzienności.

Abyśmy umieli kochać Kościół Święty i szanować kapłanów Chrystusa,

A oni by stali się dla nas przewodnikami ku niebu.

Prosimy za naszą Ojczyznę, o Twą wszechmocną opiekę nad nią,

o pokój na świecie w trwającym już trzecim tysiącleciu.

Prosimy Cię, Ojcze nasz i Panie, racz sprawić,

aby za wstawiennictwem świętych kapłanów męczenników

dzieci, młodzież i polskie rodziny i my wszyscy,

umiały rozpoznawać w swym życiu Twą obecność.

Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Modlitwa na Dzień Męczeństwa Martyrologii Duchowieństwa Polskiego oraz 71. Rocznicę  Cudownego Ocalenia Księży-Więźniów Obozu KL Dachau.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *