Sanktuarium św. Józefa. Obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego – 68 rocznica cudownego wyzwolenia z obozu w Dachau za wstawiennictwem św. Józefa Kaliskiego

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, stanowi kontynuację pielgrzymek księży, byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau do kaliskiego Sanktuarium św. Józefa, które odbywały się 29 kwietnia każdego roku. Ustanowiony on został przez Episkopat Polski w 2002 r., z inicjatywy ks. bp. Ignacego Jeża, byłego więźnia tego obozu, a organizację jego ogólnopolskich obchodów powierzono diecezji kaliskiej.

To świadectwo nie może zostać zapomniane

Dzień ten przypominać ma nie tylko o wszystkich kapłanach prześladowanych i zamęczonych w latach II wojny światowej, zarówno przez III Rzeszę niemiecką, jak i Związek Sowiecki, którego ideologia przykładała dużą wagę do tego, by walka z duchownymi była nacechowana brutalnością, której wspomnienie pozostanie w pamięci na dziesiątki lat, a także o współczesnych męczennikach ? misjonarzach katolickich oddających swe życie za Wiarę w różnych sytuacjach i miejscach naszego globu. O nich to, Błogosławiony Jan Paweł II, w liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente, przygotowującym wiernych do Jubileuszu Roku 2000, napisał, że: Kościół pierwszego tysiąclecia zrodził się z krwi męczenników (…). U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znów stał się Kościołem męczenników. Prześladowania ludzi wierzących ? kapłanów, zakonników i świeckich ? zaowocowały wielkim posiewem męczenników w różnych częściach świata. To świadectwo nie może zostać zapomniane.

W gościnie u św. Józefa (Gościniec Józefowy)

Na tegoroczne obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego do kaliskiej bazyliki przybyli księża biskupi i duchowieństwo z 23 polskich diecezji, dwaj świeccy więźniowie obozów hitlerowskich ? Eugeniusz Bądzyński z Zielonki koło Warszawy i Czesław Namysł z Ostrowa Wielkopolskiego, a także liczni wierni z Kalisza oraz z dekanatów ostrowskiego I i II, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, raszkowskiego i stawiszyńskiego. Wszystkich przybyłych powitał ks. prał Jacek Plota ? Kustosz Sanktuarium.

Mszy św. przewodniczył ks. bp. pomocniczy Metropolii Poznańskiej Zdzisław Fortuniak, który w tym roku ? w maju ? obchodzić będzie 50-lecie swoich święceń kapłańskich. Wspólnie z nim Mszę św. koncelebrowali: bp pomocniczy diecezji legnickiej ks. Marek Mendyk, ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp Edward Janiak, dwaj kaliscy biskupi seniorzy ? ks. bp Stanisław Napierała i ks. bp Teofil Wilski, gość z Berlina, ks. Joachim Keingebiel oraz liczni księża z różnych diecezji.

Józefowy cud ocalenia… (Święci, Błogosławieni ? męczennicy…)

Odbywające się w tym roku obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przypomniały jednocześnie o kolejnej, już 68, rocznicy cudownego wyzwolenia ? za wstawiennictwem św. Józefa Kaliskiego ? obozu koncentracyjnego w Dachau i ocalenia ponad 30 tysięcy przebywających w nim więźniów. Cud ten był powodem trwających całe lata pielgrzymek księży, byłych więźniów do kaliskiego Sanktuarium św. Józefa.

Na początku Mszy św. biskup kaliski Edward Janiak przypomniał liczbę 3 tysięcy polskich kapłanów, stanowiących 20% księży przedwojennej Polski, którzy ginąc zamęczeni przez totalitaryzm Wschodu i Zachodu Europy świadczyli o swoim oddaniu Bogu i Ojczyźnie. Mówiąc o obozie w Dachau stwierdził, że przez to miejsce kaźni przeszło 2794 duchownych, w tym 1773 kapłanów z Polski. Byli oni zmuszani do wyczerpującej pracy fizycznej, stosowano wobec nich wyrafinowane kary za wszelkie przejawy modlitwy, dokonywano na nich eksperymentów pseudomedycznych (…). Księża dali niezłomne świadectwo wiary i poświęcenia współwięźniom: spowiadali ich, pocieszali na duchu, dzielili się z nimi głodowymi racjami żywnościowymi, potajemnie odprawiali Msze św. Spośród polskich męczenników Dachau, 43 zostało zaliczonych w poczet błogosławionych.

Serce do serca z modlitwą w Koloseum kapłańskim

Ksiądz bp. Z. Fortuniak, rozpoczynając Eucharystię nawiązał do wiary księży, byłych więźniów obozowych, ale podkreślił, że: modlitwą objęci są wszyscy kapłani zamęczeni w czasie wojny, a także po jej zakończeniu. Modlimy się w tej intencji, żeby następne pokolenia kontynuowały pamięć, modlitwę i wdzięczność wobec św. Józefa, którą oni nie tylko w sercach swoich, ale w sercach wszystkich ludzi pragnęli zaszczepić. Homilię wygłosił ks. prał. senior Alfred Mąka z Ostrowa Wielkopolskiego. Mówiąc o męczeństwie poprowadził najpierw słuchaczy od Golgoty, będącej miejscem ofiary Chrystusa za zbawienie świata, do rzymskiego Koloseum, miejsca męczeństwa świadków wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa. W dalszej części homilii kaznodzieja przyrównał bazylikę kaliską do swoistego Koloseum kapłańskiego, przechowującego pamięć o kapłanach męczennikach, którzy w obozach śmierci odeszli do Boga, a których postawę w tamtym czasie obrazowały słowa oto wielka tajemnica wiary. Kaznodzieja ten prosił jednocześnie o dalszą pamięć o ich świadectwie, wierze i męczeństwie.

?Faciem ad faciem? spotkamy naszego Protektora ? oddani św. Józefowi

Spośród księży, którzy przeżyli obóz, służyli później Bogu i wiernym i począwszy od 1946 r. przybywali do św. Józefa Kaliskiego w pielgrzymkach wdzięczności, nie pozostał na tej ziemi żaden. Nieżyjący już dachauowczyk ks. Jan Wolniak, przewidując czas ich odchodzenia, podczas swojego pobytu u św. Józefa w 1992 r. powiedział: pochyliły się nam ku ziemi posiwiałe głowy. Czujemy, że zbliża się nasze odejście. (…) Prośmy więc św. Józefa, Patrona odchodzących, aby, jak nas cudownie wyprowadził z piekieł życia obozowego, tak niech nas w pokoju Pana wprowadzi do Domu Ojca naszego, gdzie Pan ?otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudów już więcej nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły (Ap 21, 4)?, gdzie też ?faciem ad faciem? spotkamy naszego Protektora ? św. Józefa.

Ostatni z nich ? ks. kan. Leon Stęniak, który przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego, w Wielki Piątek, 29 marca bieżącego roku obchodził setną rocznicę urodzin, ale już kilka dni później ? 6 kwietnia ? wyruszył w swoją drogę na spotkanie z Panem Bogiem i św. Józefem.

W imieniu tych wszystkich, którzy odeszli z tej ziemi, a także tych, którzy obecnie podtrzymują dzieło wdzięczności dachauowczyków dla Świętego Patrona, Akt ofiarowania się św. Józefowi Kaliskiemu przez Księży-Więźniów obozu w Dachau odczytał ks. senior Tadeusz Kosecki z Gdyni, który jako ośmioletnie dziecko uwięziony został wraz z rodziną w obozie w Stutthof, a później ? będąc już księdzem ? towarzyszył przez wiele lat swoim starszym braciom kapłanom w świętojózefowym pielgrzymowaniu do Kalisza.

Ks. Sławomir Kęszka

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *