Ekscelencjo Ks. Arcybiskupie Józefie-Prymasie Seniorze, Przewodniczący Uroczystej Celebrze Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego,

Ekscelencje Księża Biskupi: Stanisławie, Łukaszu, Teofilu, Księże Prałacie Jacku ? Kustoszu Sanktuarium, Kapłani reprezentujący Diecezje z naszej Ojczyzny, Dekanaty Kościoła Kaliskiego, Droga Młodzieży, Diecezjanie, Goście, Czciciele Świętego Józefa Kaliskiego

Błogosławieni, którzy w czasie gromów

Nie utracili równowagi ducha,

Którzy wśród nocy nieprzebytej cieni,

Nie tracą wiary w blask rannych promieni ? Błogosławieni.

(Błogosławieni, Jan Kasprowicz)

Takimi słowami Jan Kasprowicz scharakteryzował wszystkich świadków Zmartwychwstałego Chrystusa ? od św. Szczepana, poprzez męczenników każdego czasu, aż do końca wieków.

Mija 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Kalisz ze znajdującym się tutaj Sanktuarium św. Józefa ściśle związany jest z przeżyciami księży, którzy od 1940 r. do ostatnich dni II wojny światowej więzieni byli w Dachau i pomimo trudnej codzienności obozowej świadczyli swoim życiem o przynależności do Kościoła Chrystusowego.

Tak jak każdy człowiek przeżywali chwile załamania, skarżąc się że: Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje! Jednak w swojej walce ze złem, łamani warunkami życia i reżimem obozowym, nieustannie szukali i odnajdywali źródło mocy, jaką daje wiara w Boga. W Boga, za którym postanowili iść przyjmując wcześniej święcenia kapłańskie. Tam, w obozie, przyszło im umacniać powołanie. Ich życie przenikała modlitwa, która niejednokrotnie szeptana zmartwiałymi z cierpienia ustami, dawała nadzieję wbrew nienawiści, otaczającej cały świat zewnętrzny. W każdym akcie poświęcenia się dla drugiego człowieka uzewnętrzniała się przegrana tych, którzy mienili się władcami świata.

Kapłani-dachauowczycy, którzy doczekali wyzwolenia obozu, przybywali do Kaliszu przez wiele lat, pielgrzymując z ogromną czcią do św. Józefa Kaliskiego. Jako świadkowie obozowych dni, uczyli, jak w chwilach próby w ogniu może doświadczać się złoto, i jak wśród zakłamania można zachować wiarę w Boga, w prawdę i sens uczciwego życia.

Dzisiaj, gdy wszyscy Oni już odeszli do Pana. Pozostał nam Ich Testament. Testament mówiący o niezachwianej wierności Bogu w życiu kapłańskim i zakonnym. Testament mówiący o obowiązku strzeżenia świętości małżeństwa, obrony życia, odpowiedzialnego wychowania młodego pokolenia i czerpania ze źródeł powołania danego nam przez Stwórcę.

Zapraszam wszystkich przybyłych na dzisiejszą Uroczystość w kaliskiej Bazylice Świętego Józefa do wspólnej modlitwy dziękczynnej za cud ocalenia księży ? byłych więźniów obozów koncentracyjnych, oraz za naszą Ojczyznę i Kościół, byśmy z odwagą pozwalali żyć Bogu w naszych sercach.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *